Process för att hitta lösning – Kommunen omvärldsbevakar

Kommunen omvärldsbevakar

Steg 1 Omvärldsbevaka

Omvärldsbevaka för att hitta adekvata lösningar som kan matcha formulerat behov. 

Exempel på omvärldsbevakning:

Kontakta företag som har adekvata lösningar på formulerat behov. Antal företag som kontaktas baseras på din kommuns rutin gällande inköp. 

Steg 2 Dialog

Kommunen har dialog med företag och utgår från:

Steg 3 Val av produkt/tjänst

Undersök ifall ramavtal finns i kommunen för likvärdig produkt/tjänst.

Kommun beslutar, efter avslutade dialoger, vilket företag de går vidare med för test. Kommun informerar företaget.

Kommun tar kontakt med övriga företag som de haft dialog med och informerar att dessa ej är aktuella för test.

Kommun har fortsatt dialog med valt företag inför start av test.

Kommun tar ställning till, utifrån dialog, ifall test kan startas:

Tänk på att dokumentera tillvägagångsätt hur företag valdes ut inför test (dokumenteras bland annat i testplan och slutrapport, se även lokala rutiner i din kommun).

Rulla till toppen