Dag: 2 februari, 2021

Bild av inbjudan till utbildning

Utbildning om möjligheter och nyttan med att använda förhandlat förfarande och konkurrenspräglad dialog inom upphandling av välfärdsteknik

Tid: 22 februari 2021 Målgrupp: Beställare inom verksamheten/socialtjänsten och upphandlare. För del 2 och 3 ska kommunen skicka representant från både verksamheten/socialtjänsten och från upphandlings/inköpsavdelningen eller motsvarande. Detta för att få ut så mycket som möjligt av utbildningen. Utbildningen är kostnadsfri, men kräver anmälan. Klicka här för att komma till SKRs informationssida om utbildningen.

Inbjudan Modig slutkonferens

MODIG bjuder in till slutkonferens

Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. Projektets syfte är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder, men också att stötta dessa att i sin tur utbilda kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i …

MODIG bjuder in till slutkonferens Read More »

Scroll to Top