Vad händer i Testbädden AllAgeHub?

Foto på Carolina, Leif och Helena från AllAgeHub

Testbädden AllAgeHub som officiellt startade under våren, har klivit in i en mer intensiv fas efter sommaren.  Den inledande fasen pågår till och med februari 2021 och fokuseras på att ta fram en första version av den användardrivna Testbädden AllAgeHub.

Just nu genomförs en rad olika aktiviteter i syfte att utforma testbädden, här kommer några exempel på vad vi jobbar med just nu:

Varje medverkande kommun har utsett minst en testledare som ska leda tester av välfärdsteknik. Testledarna träffas varje vecka och utgår ifrån olika teman som syftar till att utveckla första versionen av testbädden och skapar goda förutsättningar för dem att genomföra sitt uppdrag.

Vi har till exempel jobbat med att identifiera kompetenser och funktioner i kommunerna som testledaren behöver ha i sitt nätverk för att kunna genomföra tester. Nätverket skapar också förutsättningar för att lyckade tester faktiskt leder till implementering av välfärdsteknik och nya arbetssätt.

Vi tar fram en utbildning för testledare och skapar verktyg för planering och utvärdering av tester. Detta gör vi både genom att samla kunskap och lärdomar från befintliga testbäddar, men även utifrån egenutvecklade idéer.

Samarbete med civilsamhället

Vi har påbörjat aktiviteter tillsammans med civilsamhället, bland annat en samtalsgrupp tillsammans med LaSSe Brukarstödcenter där vi pratat om användares erfarenheter och tankar om välfärdteknik. Gruppen har tillsammans bestämt att fortsätta träffas för att samtala vidare.

Tillsammans med studieförbundet ABF planerar vi att samla liknande grupper för att på så sätt fånga in människors behov och förhoppningsvis komma vidare till att deltagare vill testa någon lösning när vi kommer in i fas 2 i vårt projekt.

Omvärldsbevakning och kunskapsspridning

Vi arbetar också med att följa och ta vara på erfarenheter från pågående välfärdstekniksatsningar inom Göteborgsregionen avseende boende med särskild service (BMSS) och daglig verksamhet samt visnings- och lärandemiljön AgeLab på Krokslätts äldreboende. Vidare planeras öppna seminarier som berör till exempel näringslivssamverkan och vad AI kan betyda för vård och omsorgsverksamheter.

Tillsammans med Borås Stad och Högskolan i Borås utvecklar AllAgeHub just nu också en utlåningsfunktion för enklare kommersiellt tillgänglig välfärdsteknik – ett sätt att prova på olika lösningar för att få erfarenhet kring om den lånade produkten uppfyller ens förväntningar eller inte. Vi fyller också löpande på WebbExpo med nyinkomna lösningar som vi sprider för att bidra till omvärldsbevakning och inspiration om vad välfärdsteknik kan vara.

Under hösten har vi blivit inbjudna till seminarier och möten för att informera om Testbädden AllAgeHub. Exempel är konferensen om Välfärdsteknik och äldre med kognitiv svikt på Göteborgsregionen, men även våra egna aktiviteter under Innovationsveckan. Vi har ambitionen att dessa informationstillfällen också ska vara tillfällen för inspiration kring hur välfärdsteknik kan bidra till att underlätta i vardagen.

För att kunna informera och inspirera i olika sammanhang pågår ett löpande arbete med att ta fram informations- och inspirationsmaterial som kan tilltala olika grupper av invånare. Detta arbete är särskilt intensivt nu i början av projektet men kommer att behöva fortgå under hela projektets gång utifrån vad vi lär oss av möten med människor i olika sammanhang.

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen