MFD: Ökad kunskap behövs om digital teknik och självbestämmande

mfd

Mer kunskap behövs om hur digital teknik kan bidra till självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Det visar Myndigheten för delaktighets nya rapport En förstudie inom området välfärdsteknik.

Digital teknik blir allt vanligare i samhället. Ofta lyfts den fram som ett sätt att göra verksamheter mer effektiva och bidra till en bättre arbetsmiljö. Men digital teknik kan även användas som ett verktyg för att öka självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

I MFD:s  rapport En förstudie inom området välfärdsteknik har två forskare från Umeå universitet samt Linköpings universitet gjort en förstudie om vilken forskning som finns om välfärdsteknik.

 

Läs rapporten på mfd.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen