MFD: Ökad kunskap behövs om digital teknik och självbestämmande

mfd

Mer kunskap behövs om hur digital teknik kan bidra till självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning. Det visar Myndigheten för delaktighets nya rapport En förstudie inom området välfärdsteknik.

Digital teknik blir allt vanligare i samhället. Ofta lyfts den fram som ett sätt att göra verksamheter mer effektiva och bidra till en bättre arbetsmiljö. Men digital teknik kan även användas som ett verktyg för att öka självständighet och självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

I MFD:s  rapport En förstudie inom området välfärdsteknik har två forskare från Umeå universitet samt Linköpings universitet gjort en förstudie om vilken forskning som finns om välfärdsteknik.

 

Läs rapporten på mfd.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild på ett halvfärdigt pussel

Välkommen till nätverksträff 3 februari!

Välkommen på nätverksträff torsdagen den 3 februari 2022 klockan 9.00–10.00. Aktuellt från länsnivå – VästKom berättar VästKom – De fyra kommunalförbundens och de 49 kommunerna i Västra Götalands samorganisation berättar

Glödlampa på bakgrund som spelar på teknik

Matcharenan – Hur gick det?

Under två veckor hade företag möjlighet att anmäla in produkt/tjänst som matchade kommunernas behovsformuleringar. Sammanlagt inkom det 25 lösningar som kommunerna har fått ta del av. Nästa steg i processen

Utsmyckningsbild med jultema

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet

Scroll to Top