”Digitaliseringen går för långsamt”

digital illustration

Den offentliga förvaltningens digitalisering går för långsamt och det finns stora skillnader mellan statlig och kommunal sektor. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) uppföljning av digitaliseringen av det offentliga Sverige. ”Det behövs ett rejält kompetenslyft”, säger Sofia Allansson, utredare på ESV.

Sedan 2014 följer ESV upp drygt 60 myndigheters it-användning. Myndigheterna har under åren fått svara på frågor om sina it-kostnader och strategiska it-projekt samt om sin mognad för att bland annat styra myndighetens it-användning och digitalisering. Den senaste uppföljningen visar att myndigheterna ligger på liknande mognadsnivåer som de gjorde redan vid den första mätningen.

Uppföljningen visar att tillgången till nödvändig kompetens är ett hinder för digitalisering hos de flesta offentliga aktörer. Inte minst inom nyttorealisering. ESV:s enkät visar att endast 16 procent inom statlig sektor och fyra procent inom kommunal sektor beslutat om ett ramverk för nyttorealisering. Offentliga sektorn involverar inte heller sina användare vid utveckling av digitala tjänster i den utsträckning som vore önskvärt för att skapa tjänster som ger ökad användar- och samhällsnytta.

– ESV konstaterar att det behövs ett rejält kompetenslyft i hela den offentliga sektorn. Det handlar både om att öka den digitala mognaden hos ledningen och att öka kompetensen i organisationen inom bland annat nyttorealisering och behovsdriven utveckling. Det behövs för att skapa rätt förutsättningar för en verksamhetsutveckling som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter, säger Sofia Allansson, utredare på ESV, som ansvarat för uppföljningen av digitaliseringen av det offentliga Sverige.

 

Läs hela nyheten på Upphandling24.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen