Välkommen till nätverksträff 3 februari!
Matcharenan – Hur gick det?
Halvtid för Testbädden AllAgeHub

AllAgeHub

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Vår målgrupp är äldre och personer med funktionsnedsättning, anhöriga och personal.

Testbädden AllAgeHub utvecklas under perioden maj 2020 – juni 2023

Testbädden AllAgeHub

Spela videoklipp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

WebbExpo

WebbExpo är skapad för att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer.

Scroll to Top