Anmälan Webbinarium – AllAgeHub:s testprocess

AllAgeHub:s öppna webbinarier

Ett par gånger per termin anordnar AllAgeHub webbinarier som är öppna för alla intresserade. Webbinarierna sker via Teams och har olika innehåll kopplat till välfärdsteknik och digitalisering. Kallelse och länk skickas till de som anmält sig någon dag innan webbinariet.

Webbinarium om AllAgeHub:s testprocess

5 juni kl. 9-10

På det här seminariet berättar AllAgeHub om vad vi menar med en användardriven testprocess, hur modellen för behovsinventering ser ut och vilket stödmaterial som finns i processens olika delar.

OBS: Sista tid att anmäla sig är 4 juni kl. 12.

Webbinarium – Välfärdsteknikens värden

  • I vårt projekt försöker vi föra statistik över hur de olika sektorerna i vår samverkansplattform är representerade vid våra olika evenemang och skulle uppskatta om du ville delge oss denna information. (OBS! Det är helt frivilligt och vi sparar ingen annan persondata kopplad till detta).
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 120 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
Rulla till toppen