Verklighetslabb för välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer

Verklighetslabb inom AllAgeHub ska möjliggöra test och vidareutveckling av produkter, tjänster och processer i kommunala verksamheter och av enskilda medborgare under verkliga förhållanden.

Förstudie

Just nu pågår en förstudie kring verklighetslabb inom AllAgeHub med medel från Vinnova.

Projektägare av förstudien: Göteborgsregionens kommunalförbund i samarbete med Johanneberg Science Park.

Workshops

Inom förstudien har AllAgeHub anordnat workshops med kommuner samt små och medelstora företag för att svara på frågorna; Hur ska verklighetslabb organiseras? Vilka behov och förväntningar finns?

En dokumentation från dessa workshops publiceras här inom kort.