Verklighetslabb

Vad är verklighetslabb?

Verklighetslabb möjliggör tester, demonstrationer och vidareutveckling av innovationer eller befintliga produkter och tjänster i verklig miljö.
Exempelvis kan kommunala verksamheter öppna upp sin ordinarie verksamhet för att i samverkan med externa aktörer utveckla lösningar som testas av utförare och slutanvändare under verkliga förhållanden.

Verklighetslabb ska bli en del av AllAgeHub på sikt.
Just nu pågår inga projekt då vi är i uppbyggnadsfasen.

Vill din verksamhet medverka som verklighetslabb?

Anmäl ert intresse så kontaktar vi er om ett passande projekt startar upp inom AllAgeHub.

ANMÄL INTRESSE

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: