Välkommen till vår digitala slutkonferens!

Välkomna till AllAgeHub:s digitala slutkonferens!

Efter flera år i projektform och senast med fokus på tester av välfärdsteknik, finansierat av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen – går vi snart in i en ny fas.

Vi bjuder in till en slutkonferens där alla som önskar kan delta. Centralt i AllAgeHub:s arbete är samverkan mellan olika aktörer. Under programmet medverkar representanter från näringslivet, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.

Tisdag den 30 maj är det dags för AllAgeHub’s digitala slutkonferens då vi samlas för att fira det gemensamma arbetet i projektet. Tillsammans kommer vi ”knyta vi ihop säcken”, rapportera vad vi har uppnått i projektet, delge erfarenheter och fira arbetet, engagemanget hos alla som deltagit!

Medverkande i programmet är förutom AAH teamet, representanter från AllAgeHub:s styrgrupp, Göteborgsregionen, testledare, civilsamhället, akademin och näringslivet. Självklart firar vi också det fortsatt uppdraget i att stödja kommunernas arbete med välfärdsteknik! Något vi också berättar mer om på konferensen.

Varmt välkomna!
Styrgruppen & teamet för AllAgeHub

Anmäl dig här:

AllAgeHub Digital Avslutningskonferens

Rulla till toppen