Hitta lösning – Tidigare inköpt välfärdsteknik

Tidigare inköpt välfärdsteknik

Steg 1 Kartlägg välfärdsteknik

Kommun ser över vilken välfärdsteknik som är tillgänglig och redan inköpt i kommunen.

Steg 2 Matcha behov med lösning

Vid val av produkt/tjänst utgå från genomförd kartläggning. Produkt/tjänst väljs med utgångspunkt från behovet.

Initiera test enligt process

Tänk på att dokumentera tillvägagångsätt hur företag valdes ut inför test (dokumenteras bland annat i testplan och slutrapport, se även lokala rutiner i din kommun).

Rulla till toppen