Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett!

AllAgeHub har under hösten och vintern anordnat “Nätverksträffar” en gång i månaden. Syftet med dessa digitala möten har gradvis utvecklats från en rent projektintern mötesform till att beröra ämnen som vi känner kan vara relevant för en bredare publik med intresse för välfärdsteknik. Vi har därför beslutat att kommande träffar kommer att annonseras via vårt …

Nätverksträff 27 maj – Testbädden fyller ett! Read More »