Öppna dialogträffar om utvecklingsarbete med välfärdsteknik

Öppna dialogträffar om utvecklingsarbete med välfärdsteknik

Välkommen att delta på vårens öppna träffar om utvecklingsarbete med välfärdsteknik och digitalisering. Här kan du i ett enkelt format träffa andra som arbetar med liknande frågor och få möjlighet att omvärldsbevaka. 

 

Kommande dialogträff:

Länk publiceras i anslutning till mötet

 31 maj klockan 08:30-09:15 

 

 OBS: Genom att delta i vårt Teams-möte samtycker du till att AllAgeHub använder din mailadress för att skicka information relaterad till vår verksamhet, såsom mötesutvärderingar och information om framtida aktiviteter. Om din mailadress inte är synlig för oss kan vi komma att be om den.

Information om öppna dialogträffar:

Vad är öppna dialogträffar
Återkommande digitala träffar om utvecklingsarbete med välfärdsteknik och digitalisering.

Varför genomförs öppna dialogträffar?
Syftet är att främja utbyte av erfarenheter och kunskap bland GR:s medlemskommuner samt underlätta mellankommunal samverkan.

Vem kan delta?  
Personer som arbetar inom antingen funktionsstöd, individ- och familjeomsorg, kommunal primärvård eller äldreomsorg i GR:s medlemskommuner. Träffarna passar både dig som ska påbörja ett utvecklingsarbete med välfärdsteknik eller digitalisering, och dig som redan är i gång och vill dela med dig av dina erfarenheter. Kom med de frågor som du har just nu och diskutera med andra.  

Hur går det till?  
Ingen anmälan krävs för att delta. Du kommer till träffarna genom att klicka på länk till mötet ovan. Länken publiceras överst på sidan några dagar innan träffen äger rum. Personal på AllAgeHub, Göteborgsregionen leder träffarna och deltagarnas behov och intresse styr vilka frågor som lyfts.  

När genomförs träffarna?  
Fredag morgon en gång i månaden, vid fem tillfällen våren 2024. 

  • Träff 1: 22 mars klockan 08:30-09:15 (Dialogstartare: Hur sjutton tar jag reda på behoven?) 
  • Träff 2: 12 april klockan 08:30-09:15 
  • Träff 3: 3 maj klockan 08:30-09:15 
  • Träff 4: 31 maj klockan 08:30-09:15 
  • Träff 5: 28 juni klockan 08:30-09:15  

Du kan välja om du endast vill delta på en träff eller på alla.   

Rulla till toppen