Nätverksträffar våren 2023

Välkommen på vårens nätverksträffar!

AllAgeHub anordnar digitala, kostnadsfria, öppna nätverksträffar med olika teman. Nu är vårens datum och innehåll spikat. Anmälan sker via allagehub.se. Läs mer och anmäl dig genom att följa nedanstående länk.

23 februari – kl. 9.00-10.00

Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022.

30 mars – kl. 9.00-10.00

Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre mässa med tema välfärdsteknik) och presentation av genomförda välfärdsteknik tester av välfärdsteknik i civilsamhället.

20 april – kl. 9.00-10.00

Västkom berättar om fortsatt arbete med digitala hjälpmedel i samverkan.

25 maj – kl. 9.00-10.30

Testledare från AllAgeHub berättar om deras arbete med testmiljöerna och presenterar resultat av genomförda tester av välfärdsteknik.

Nätverksträffar våren 2023

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
Rulla till toppen