Nätverksträffar våren 2023

Välkommen på vårens nätverksträffar!

AllAgeHub anordnar digitala, kostnadsfria, öppna nätverksträffar med olika teman. Nu är vårens datum och innehåll spikat. Anmälan sker via allagehub.se. Läs mer och anmäl dig genom att följa nedanstående länk.

23 februari – kl. 9.00-10.00

Digitalt anhörigstöd: Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Maria Ahlqvist berättar om hur kommuner, regioner och idéburna verksamheter arbetar med Digitalt anhörigstöd. Hon berättar också om Sveriges första nationella anhörigstrategi som beslutades 2022.

30 mars – kl. 9.00-10.00

Fokus civilsamhället: MiniExpo (mindre mässa med tema välfärdsteknik) och presentation av genomförda välfärdsteknik tester av välfärdsteknik i civilsamhället.

20 april – kl. 9.00-10.00

Västkom berättar om fortsatt arbete med digitala hjälpmedel i samverkan.

25 maj – kl. 9.00-10.30

Testledare från AllAgeHub berättar om deras arbete med testmiljöerna och presenterar resultat av genomförda tester av välfärdsteknik.

Nätverksträffar våren 2023

Här anmäler du dig till våra nätverksträff för våren 2023.
Vi behöver ha din anmälan senast kl 12:30 dagen före respektive träff för att vara säkra på att vi hinner skicka en länk.
Länk till träffarna skickas normalt ut dagen före aktuell nätverksträff.

  • Markera de nätverksträffar där du vill delta.
  • I vårt projekt försöker vi föra statistik över hur de olika sektorerna i vår samverkansplattform är representerade vid våra olika evenemang och skulle uppskatta om du ville delge oss denna information. (OBS! Det är helt frivilligt och vi sparar ingen annan persondata kopplad till detta).
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
Rulla till toppen