Nätverksträff 10 juni

Välkommen till vår nätverksträff!

8:30 – 9:30 Nationellt kompetenscenter anhöriga (NKA)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är ett nationellt kunskapscentrum. Sedan 2008 arbetar Nka på uppdrag av Socialdepartementet att vara ett expertstöd till kommuner, regioner och enskilda utförare i att utveckla och införa stöd till anhöriga.
Verksamhetsidén är att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer som:
– Förstahandserfarenheter hos anhöriga, brukare och deras organisationer
– Praktisk erfarenhet hos personal inom anhörigstöd och äldreomsorg
– Organisatorisk- och policyerfarenhet hos beslutsfattare
– Vetenskaplig kunskap och metodkunskap hos forskare
På Testbädden AllAgeHubs Nätverksträff den 10 juni kommer Lennart Magnusson, verksamhetschef, och Pauline Johansson, forskare och möjliggörare, presentera situationen för anhöriga i alla åldrar. Möjligheten att utveckla ett effektivt evidensbaserat digitalt stöd kommer att presenteras och diskuteras.

9:30 – 10:30 Our Normal – Mötesplatsen för familjer med barn med funktionsvariationer

Ournormal.org är en kontaktsida öppen för familjer som lever med barn med funktionsvariationer. Tjänsten gör det möjligt för familjer att ta kontakt baserat på olika saker – så som erfarenheter av typ av funktionsvariation, men även intressen, åldrar, ort med mera. Idag finns många hundra familjer över hela Sverige med och varje vecka hittar nya familjer till tjänsten.
Tjänsten drivs av den ideella föreningen Our Normal Association med säte i Göteborg (Sverige). Föreningen har startats av föräldrar till barn med funktionsvariationer, med syftet att utveckla webbplatsen www.ournormal.org samt att arbeta för framtagande av fler moderna digitala verktyg för familjer med barn med funktionsvariationer. Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Visionen för arbetet är att ingen familj, förälder som barn, ska känna sig isolerade och ensamma på grund av en funktionsvariation. Idag stöttar organisationen även företag och offentlig verksamhet genom uppdrag inom universell utformning och inkluderande design.

På Testbädden AllAgeHubs Nätverksträff den 10 juni kommer Jenny Lindström Beijar, initiativtagare och verksamhetsledare, berätta mer om Our Normal.

Nätverksträff AllAgeHub 10 juni

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

  • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
Rulla till toppen