MiniExpo Välfärdsteknik Dahlheimers hus 2022 – företag

Civilsamhället har formulerat behov och söker nu företagens välfärdstekniska lösningar på dessa!

Vi söker företag som vill ställa välfärdsteknik och medverka på MiniExpo. MiniExpot planeras som en mindre mässa och kommer vara belägen på Dalheimers Hus i Göteborg.

Har ditt företag en lösning som matchar något av nedanstående behov och vill ni presentera er produkt i monter 12 maj (eftermiddags/kvällstid) och 13 maj (dagtid)? Uppfyller ni även resterande förutsättningar för anmälning är ni varmt välkomna att göra en intresseanmälan!

Civilsamhällets identifierade behov

Att öka självständighet och trygghet i vardagen samt ökad möjlighet att vara delaktig i samhället och leva ett aktivt liv. 

Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning och äldre

Behovsområden: 
Minst ett av nedanstående behovsområde ska vara uppfyllt för att kunna ingå i urvalet av företag som deltar på mässan.   

 • Välfärdsteknik som möjliggör självständighet i hemmet och vardagen.
 • Välfärdsteknik som möjliggör trygghet i hemmet och vardagen.
 • Välfärdsteknik som bidrar till att öka delaktighet i samhället.
 • Välfärdsteknik som bidrar till att ta del av eller utöva fritids- och kulturaktiviteter, både hemma och ute i samhället.
 • Välfärdsteknik som bidrar till att öka möjlighet för social samvaro.

Förutsättningar för företag att anmäla deltagande:  
Samtliga förutsättningarnedan ska vara uppfyllda för attkunna ingå i urvalet av företag som deltar. 

 • Välfärdsteknikstjänsten/produkten skall svara på minst ett av ovan nämnda behovsområden.
 • Välfärdsteknikprodukten ska finnas på konsumentmarknaden och kunna införskaffas själv av invånare samt vara oberoende av kommunala insatser eller kommunala system 
 • Företaget deltar fysiskt på eftermiddagen/tidig kväll den 12 maj samt dagtid 13 maj.
 • Ersättning för deltagande utgår ej.

Urval av företag:
Urval sker från företag som uppfyller de förutsättningar som krävs och fördelas jämnt mellan de olika behovsområdena. Representanter från civilsamhället avgör vilka företag som väljs ut.

Information om Miniexpo:
MiniExpo planeras att genomföras som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdsteknik. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att öka självständighet och trygghet i vardagen samt öka möjlighet till delaktighet i samhället och ett aktivt liv. Miniexpo utförs i två timmarsintervaller rullande under dagen. Besökare kommer ha möjlighet att boka in sig på någon av tvåtimmars-intervallerna. Den ena timmen är avsatt för montervisning och den andra timmen är avsatt för seminarium.  Det kommer vara ca 10 montrar uppställda.

Mässan är ett gemensamt arrangemang mellan AllAgeHub, Funktionsrätt Västra Götaland, Göteborgs Stad och LaSSe Brukarstödcenter.

Inköp och upphandling sker inte inom ramen för samarbetet 
Inom ramen för samarbetet kommer varken inköp eller implementering att ske. Om besökare på mässan önskar anskaffa produkter sker detta på den enskildes initiativ genom kontakt med företaget. 

Tidsplan

 • 220315 – sista datum för intresserade aktörer att skicka in intresseanmälan till AllAgeHub  
 • 220315–220331 – Urval pågår utifrån kriterier ovan och kommuniceras till samtliga som skickat intresseanmälan. 

Välkommen att anmäla dig i formuläret här intill.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

MiniExpo Välfärdsteknik Utställare

Här anmäler ni att ni har en produkt eller tjänst som möter de användarformulerade behov som definierats av våra samarbetspartners i civilsamhället.

  Kryssa i behov (ni kan kryssa i flera).
  Kryssa i behov (ni kan kryssa i flera).
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

 • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
 • Har du kryssat i rutan som anger att du är intresserad av att presentera dina produkter/tjänster under denna workshop kommer vi spara din kontaktinformation för att kunna ta kontakt.
Rulla till toppen