MiniExpo Välfärdsteknik Kungälv

Kungälv anordnar en mässa om välfärdsteknik, vill du som företag delta?

Vi söker företag som vill ställa ut välfärdsteknik och medverka på MiniExpo. MiniExpot planeras som en mindre mässa och riktar sig till seniorer. Mässan kommer vara belägenKvarnkullen som ligger centralt i Kungälv.

Civilsamhället har formulerat behov och vi undrar ifall ditt företag har en lösning som matchar något av behoven? Finns dessutom lösningen på konsumentmarknaden och kan ni presentera er produkt i monter 17 november? 

Civilsamhällets identifierade behov

Målgrupp: Seniorer

Övergripande behov: Att kunna vara delaktig, självständig och trygg med bibehållen integritet .

Vi söker användarvänlig och enkel välfärdsteknik inom följande områden: 

 • Hörsel
 • Trygghet i hemmet och utanför hemmet
 • Våga ta kontakt och underlätta deltagande i sociala aktiviteter, både på distans och på plats
 • Hygien
 • Komma ihåg/påminnelser
 • Vardagsteknik

Kriterier för deltagande

 • Välfärdsteknikstjänsten/produkten skall svara på minst ett av ovan nämnda områden.
 • Välfärdsteknikprodukten ska finnas på konsumentmarknaden och kunna införskaffas själv av invånare samt vara oberoende av kommunala insatser eller kommunala system .
 • Företaget deltar fysiskt på mässan 17 november

Förutsättningar för deltagande

 • Ersättning för deltagande utgår ej.
 • Inom ramen för samarbetet kommer varken inköp eller implementering att ske. Om besökare på mässan önskar anskaffa produkter sker detta på den enskildes initiativ genom kontakt med företaget. 

Urval av företag

Urval av företag sker utifrån de förutsättningar och kriterier som angetts. Representanter från civilsamhället avgör vilka företag som väljs ut.

Tidsplan

 • 26 september: Intresseanmälan för företag som önskar delta på MiniExpo öppnar
 • 10 oktober: Sista datum för företag att skicka in intresseanmälan om deltagande
 • 12 oktober – 31 oktober: Urval pågår utifrån kriterier och förutsättningar och kommuniceras till samtliga företag som skickat intresseanmälan
 • 17 november: MiniExpo genomförs klockan 13.00-15.00

Information om MiniExpo

MiniExpo genomförs som en mindre mässa där besökare har möjlighet att få information, ha dialog och bli inspirerade av välfärdsteknik. Välfärdstekniken som presenteras på mässan syftar till att kunna vara delaktig, självständig och trygg med bibehållen integritet. MiniExpo äger rum den 17 november klockan 13.00-15.00.

MiniExpo är ett gemensamt arrangemang mellan representanter från civilsamhället, Kungälvs Kommun och AllAgeHub. 

Välkommen att anmäla dig i formuläret här intill.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

MiniExpo Välfärdsteknik Utställare Kungälv

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Undantag

 • Har du kryssat i att du vill ta del av AllAgeHubs nyhetsbrev kommer vi att lägga in din mailadress i vår sändlista.
 • Har du kryssat i rutan som anger att du är intresserad av att presentera dina produkter/tjänster under denna workshop kommer vi spara din kontaktinformation för att kunna ta kontakt.
Rulla till toppen