Inbjudan till MiniExpo Göteborg

MiniExpo Göteborg

MiniExpo är en mindre mässa som i första hand riktar sig till personer med funktionsnedsättning men som även har relevans för äldre och anhöriga. Syftet med mässan är att ge inspiration och kunskap om välfärdsteknik. Den teknik som presenteras underlättar självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet i vardagen.

 • När: 12 maj och 13 maj
 • Var: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 i Göteborg
 • Kostnad: Kostnadsfritt

För att undvika trängsel och göra det möjligt att hålla avstånd kommer programmet att omfatta två pass per dag. Ett begränsat antal släpps in till varje pass. Vi ber besökare att hålla tiderna men självklart finns arrangörerna på plats och hjälper till.

Programmet innehåller seminarier på temat välfärdsteknik och tid för besök i utställningen där du kan ha dialog med företag och utställare. I slutet av programmet bjuder vi på fika. Längre ner på sidan kan du läsa om utställningen.

MiniExpo arrangeras gemensamt av AllAgeHub, Funktionsrätt Västra Götaland, LaSSe Brukarstödcenter och Göteborgs Stad

Torsdag 12 maj

Pass 1: 15.00–17.00

 • 15.00–16.00 Seminarier
 • 16.00–17.00 Utställning

Pass 2: 18.00–20.00

 • 18.00–19.00 Seminarier
 • 19.00–20.00 Utställning

Fredag 13 maj

Pass 1: 10.00–12.00

 • 10.00–11.00 Seminarier
 • 11.00–12.00 Utställning

Pass 2: 13.00–15.00

 • 13.00–14.00 Seminarier
 • 14.00–15.00 Utställning

Information om utställningen

Företag Beskrivning
Frölunda Data AB Frölunda Data visar larmsystemet Flexiblink som ger personer med behov av tydliga larm i hemmet ett extra tryggt varande. Frölunda Data visar även Iris sol (en talande kalenderklocka), ögonstyrning Hiru med Oskol samt andra produkter som möjliggör ökad användning av datorer eller Ipads.
Robotics Care AB Robotics Care har utvecklat ett duschsystem som gör det möjligt för personer med mobilitetssvårigheter att duscha sig själva. Duschkabinen är bland annat utrustad med en robotarm med duschstol som lyfter personen långsamt in i kabinen. Robotics Care duschsystem heter Poseidon och Freja.
Joyvest Joyvest skapar meningsfulla aktiviteter med hjälp av musik. Lösningen är en väst som omfamnar som en trygg kram. Så fort man rör sig så spelar västen musik, men så fort man stannar, pausas även musiken. Så det gäller att hålla igång för att få musiken att spela.
Stiftelsen Bräcke diakoni Stiftelsen Bräcke Diakoni har en app som hjälper till med att samla, sortera och förmedla all information som rör en persons stödbehov för att alla de som hjälper. Personen själv, oavsett ålder, begåvningsnivå eller rörelseförmåga äger den samlade kunskapen om sig själv i sin ”digitala portfölj”.
Ottobock Exopulse Mollii Suit är världens första neuromoduleringsdräkt som bygger på principen om reciprok inhibering och säkerställer avslappning i spastiska muskler samtidigt som den möjliggör aktivering av svaga muskler. Ottobock visar även upp två andra NeuroMobility produkter.
Sensorem AB Sensorem jobbar med mobila trygghetslarm med GPS. Det mobila trygghetslarmet hjälper seniorer att bo kvar längre hemma i deras privata bostad och ökar självständigheten och tryggheten för dem och deras närstående.
Salusmea Salusmea är en tjänst/mjukvara som är det första certifierade mobila trygghetslarmet för inom- och utomhusbruk, vilket används med Apple och Android produkter.
Teknikmentorerna Teknikmentorerna från daglig verksamhet i Göteborgs stad visar upp smarta hemlösningar samt VR teknik.
AllAgeHub AllAgeHub visar upp hemsidan WebbExpo samt olika välfärdstekniska produkter/tjänster.
"Uppfinnarhörna" Saknar du någon välfärdsteknik? Har du tankar på hur man skulle kunna utforma en smart lösning? Uppfinnarhörnan är en egen utställningsdel där man kan bolla idéer, tankar samt inkomma med olika förslag på lösningar.

Välkommen att anmäla dig i formuläret här intill.

(*) Göteborgsregionen (GR) driver sedan maj 2020 Testbädden AllAgeHub (www.allagehub.se) med stöd av GRs 13 medlemskommuner, Vinnova och Västra Götalandsregionen. Testbädden AllAgeHub är en användardriven testbädd vilket innebär att den utgår från användarnas, dvs kommunala verksamheters, personal, brukares och/eller anhörigas, egenformulerade behov för att därefter söka lösningar att testa i kommunal regi eller inom ramen för civilsamhällets organisationer. Testbädden AllAgeHub är nu i en fas där användarformulerade behov fortlöpande dokumenteras och vi söker nu former för att presentera dessa behov till omvärlden för att hitta lösningar att testa inom Testbädden AllAgeHubs olika testmiljöer.

MiniExpo Välfärdsteknik

Uppgifterna som samlas in via detta formulär raderas automatiskt inom 90 dagar och vi sparar inga personuppgifter härifrån.

Rulla till toppen