AllAgeHub

AllAgeHub samverkar med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar vi en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas behov. Vår målgrupp är äldre, personer med funktionsnedsättning, anhöriga och verksamheter.

Testbädden AllAgeHub utvecklas under perioden maj 2020 – juni 2023

Testbädden AllAgeHub

Spela videoklipp

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

WebbExpo

WebbExpo är skapad för att erbjuda omvärldsbevakning av välfärdsteknikprodukter och tjänster som finns på marknaden eller är under utveckling så att användare, både invånare och offentliga verksamheter, kan få kontakt med leverantörer.

Rulla till toppen