Daglig verksamhet i Tjörns kommun

Kontaktperson

Testledare Anna-Karin Söderström Kristensson
Epost: anna-karin.soderstrom.kristensson@tjorn.se

Innehåll

Vilka är vi

Vi är en daglig verksamhet som heter Hannagården. Vi har flera olika arbetsgrupper på stället såsom hunddagis, utegrupp och innegrupp där alla har olika arbetsschema utefter de arbetsuppgifter man utför.

Detta vill vi uppnå

Vi har som mål att alla arbetstagare ska kunna vara med på våra stormöten utifrån sina egna förutsättningar. Om man skulle kunna lösa denna utmaning med välfärdsteknik så att de som har svårigheter att vara i stor grupp ändå kan göra sin röst hörd på olika sätt hade skapat större delaktighet i sin vardag. Detta är ett av våra övergripande mål i Tjörns kommun.

En annan utmaning som vi ser som ett mål är att alla arbetstagare ska kunna följa sin egen genomförandeplan på ett lättare och mer engagerande sätt än idag. Även detta mål ska bidra till större delaktighet för alla.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos brukare och minskar delaktigheten. Så behovet är att samla information på ett ställe som blir lättförståeligt och tydligt för alla.

Ökad delaktighet och självständighet i att kunna följa sina egna mål i livet på ett visuellt lättförståeligt och tydligt sätt. Alla vet inte idag vad deras Genomförandeplan innehåller och vad den är till för.

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Rulla till toppen