Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

life-filming

Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.

Med hjälp av film skildrar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön, exempelvis när de tar sig från den egna bostaden till olika aktiviteter runtom i Göteborgs Stad. Filmandet sker inom ramen för ett pilotprojekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet heter Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Med Life filming menas ett berättande genom film där individen uppmuntras till utforskande utifrån sitt eget liv. Projektet genomförs inom ramen för en daglig verksamhet i stadsdelen Majorna-Linné. Fem personer i åldrarna 30–55 år deltar. Resultatet från projektet kommer att presenteras för flera förvaltningar i Göteborgs Stad som har i uppdrag att skapa en tillgänglig stadsmiljö.

Läs hela nyheten på grkom.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Bild med texten AllAgeHubs öppna nätverksträffar

Nu kan du anmäla dig till vårens nätverksträffar!

Vårens nätverksträffar: 23 februari – kl. 9.00-10.00 Nka – Nationellt kompetenscentrum anhöriga berättar om nätverket för Digitalt anhörigstöd. Syftet med nätverket är bland annat att stärka digitalt anhörigstöd inom kommuner,

Rulla till toppen