Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

life-filming

Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.

Med hjälp av film skildrar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön, exempelvis när de tar sig från den egna bostaden till olika aktiviteter runtom i Göteborgs Stad. Filmandet sker inom ramen för ett pilotprojekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet heter Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Med Life filming menas ett berättande genom film där individen uppmuntras till utforskande utifrån sitt eget liv. Projektet genomförs inom ramen för en daglig verksamhet i stadsdelen Majorna-Linné. Fem personer i åldrarna 30–55 år deltar. Resultatet från projektet kommer att presenteras för flera förvaltningar i Göteborgs Stad som har i uppdrag att skapa en tillgänglig stadsmiljö.

Läs hela nyheten på grkom.se

Dela på Facebook
Dela på Twitter
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

Rulla till toppen