Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning?

life-filming

Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.

Med hjälp av film skildrar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina upplevelser av stadsmiljön, exempelvis när de tar sig från den egna bostaden till olika aktiviteter runtom i Göteborgs Stad. Filmandet sker inom ramen för ett pilotprojekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Projektet heter Life filming – Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Med Life filming menas ett berättande genom film där individen uppmuntras till utforskande utifrån sitt eget liv. Projektet genomförs inom ramen för en daglig verksamhet i stadsdelen Majorna-Linné. Fem personer i åldrarna 30–55 år deltar. Resultatet från projektet kommer att presenteras för flera förvaltningar i Göteborgs Stad som har i uppdrag att skapa en tillgänglig stadsmiljö.

Läs hela nyheten på grkom.se

Dela på facebook
Dela på Facebook
Dela på twitter
Dela på Twitter
Dela på linkedin
Dela på Linkdin

Relaterade nyheter

AllAgeHub logon mot glittrande bakgrund

AllAgeHub välkomnar 8 nya testledare

De nya testledare som har tillkommit under våren och sommaren gick i september vår pilotutbildning i AllAgeHub:s testbäddsmodell version 1.0. Testledarna har fått kunskap om syftet med Testbädden AllAgeHub och

Scroll to Top