Mediagruppen – Daglig verksamhet i Mölndals stad

Kontaktperson

Testledare Emelie Wejdin
Epost: emelie.wejdin@molndal.se 

Innehåll

Vilka är vi

Vi är två daglig verksamheter i Mölndals Stad, Mediagruppen och Forma.
Mediagruppen är en individanpassad mindre verksamhet och skapandet är mer mediainriktat. Vi har även andra aktiviteter som friskvård och olika paketeringsarbeten.

Detta vill vi uppnå

Mål med en testmiljö är främst att öka delaktighet och självständighet för brukarna. Vi vill göra en modell som fungerar i andra förvaltningar och ett stort mål är att dela erfarenheter genom workshops och föredrag. Vi fokuserar att arbeta i arbetslag och tillsammans arbeta fram en fungerande testmiljömodell.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Nya innovativa aktiviteter
Brukare upplever inte att det finns meningsfulla, utvecklande arbetsuppgifter på plats. Det blir ett problem för att det inte finns aktiviteter att erbjuda för brukare med teknikintresse.

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Scroll to Top