Korttidsenhet och dagverksamhet i Ale kommun

Kontaktperson

Testledare Annika Prenta
Epost: annika.prenta@ale.se

Innehåll

Vilka är vi

I Ale Kommun, sektor Socialtjänst, är ett av våra fokusområden att förbättra vardagen för personer med en demensdiagnos och vi har därför valt att förlägga vår testmiljö i en sådan ”neutral” miljö som möjligt och inte i någons hem.

Vi har två alternativ till testmiljöer, en korttidsenhet och en dagverksamhet. Vilken av testmiljöerna som kommer att bli aktuella för att testa digitala lösningar beror på produkten som skall testas. Vid behov skulle vi kunna testa en produkt i båda verksamheterna för att möjligen kunna få en bredare bild av produkten.

  • På korttidsenheten kan en brukare vistas en begränsad tid, t.ex. efter en sjukhusvistelse innan brukaren är helt redo av återvända till sitt hem eller till en annan boendeform. Korttidsboende är ett tillfälligt boende, där brukaren kan få vård och omsorg under hela dygnet.
  • Dagverksamheten erbjuder personer med en demenssjukdom gemenskap, social samvaro och aktivering med innehåll i dagen.

Detta vill vi uppnå

Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstår sin omgivning pga. skador på hjärnan. För dessa personer medför diagnosen fler utmaningar i vardagen, till exempel:

  • Röra sig självständigt i och runt sitt boende på ett tryggt och säkert sätt, utan att personal/anhöriga måste följa med för att hen till exempel ska hitta tillbaka.
  • En meningsfull vardag med aktiviteter som är lättillgängliga utifrån olika intressen och behov.

Vårt mål är att hitta fler digitala hjälpmedel för att underlätta vardagen för personer med en demensdiagnos.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet​

Personer med en demensdiagnos har på olika sätt svårt att minnas, uppfatta och förstå sin omgivning pga. skador på
hjärnan. För dessa personer medför diagnosen flera utmaningar i vardagen, till exempel:

  • Röra sig självständigt i och runt sitt boende på ett tryggt och säkert sätt, utan att personal/anhöriga måste följa med för att hen till exempel ska hitta tillbaka.
  • En meningsfull vardag med aktiviteter som är lättillgängliga utifrån olika intressen och behov.

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester är ännu ej påbörjade.

Scroll to Top