Daglig verksamhet i Öckerö kommun

Vilka är vi

Hedens by 54 är en gruppbostad för personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS. Personerna som bor här har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Gruppbostaden har fem lägenheter med hyresgäster som utöver den egna lägenheten har tillgång till gemensamma miljöer både ute- och inomhus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla individuellt utformat stöd för att ge brukarna en så god och fungerande vardag som möjligt.

Detta vill vi uppnå

Ett gott mående genom delaktighet, trygghet och självständighet i vardagen är mål som verksamheten har och vill undersöka om de kan nås i högre grad genom att komplettera nuvarande arbetssätt med användning av välfärdsteknik. Brukarna ska ha möjlighet att kommunicera sina behov och önskemål, de ska ha möjlighet att på ett enkelt sätt kunna uttrycka om de vill delta eller avstå i det som erbjuds i form av sysslor/aktiviteter och möjlighet till samvaro. Brukarna och personalen ska kunna få en överblick av vad som är på gång i de gemensamma miljöerna i gruppbostaden och i närområdet. En extra utmaning är det här med att ge möjlighet till återhämtning/nedvarvning, verksamheten vill se om välfärdsteknik på något sätt skulle kunna bidra till det. I nuläget är det svårt att skapa möjlighet till återhämtning/nedvarvning för de personer som inte klara detta inne i den egna lägenheten, utan vill göra detta i gemensamhetsytorna i närheten av andra som ofta befinner sig i ett annat aktivitetsläge.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Kommunikation
Delaktighet är direkt länkat till kommunikation. Verksamheten vill öka möjligheten för att brukarna framgångsrikt ska kunna kommunicera med personal både inför aktivitet och i vardagen. I nuläget uppstår frustration från både brukare och personal när kommunikationen inte fungerar.

Oro/rastlöshet
Brukare har svårt att koppla av inne i egna lägenheten och boendeformen gruppbostad innebär en utmaning när det kommer till möjligheten att vara ned i utrymmen där andra pratar och är i en högre aktivitetsform. Brukare påverkas av andra brukares uttryck av oro. Personal upplever sig splittrade när de inte kan tillgodose flera brukares behov samtidigt.

Överblick/struktur
Brukare tillbringar stor del av tiden med att gå runt och kolla upp vad personal gör i stunden, de saknar överblick av de aktiviteter/sysslor som är möjliga. Personal stressas av att slitas mellan det man enligt dagens hållpunkter ska göra och det som behövs göras för att möta brukaren.

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Scroll to Top