Daglig verksamhet i Kungälvs kommun

Kontaktperson

Testledare Samuel Sjunnesson
Epost: samuel.sjunnesson@kungalv.se  

Innehåll

Vilka är vi

MediaGroup, en Daglig verksamhet som jobbar med film, foto och data.

Detta vill vi uppnå

Målet är att erbjuda en aktivitet som är meningsfull och samtidigt utvecklande. Detta gör vi genom att ge personer möjlighet att följa med i den digitala utvecklingen. Stärka självkänslan och skapa ett digitalt innanförskap. Öka möjligheterna för att deltagarna ska komma ut i arbetslivet och bli mer självständiga.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Otryggheten kan bestå av en osäkerhet för deltagaren på grund av att inte uppleva kontroll över en ny miljö på grund av t. ex. nya ljud, rum och människor. Vi har upplevt att Deltagare tackar nej till att besöka filmfestivalen som MediaGroup anordnar för att det känns otryggt med nya miljöer i detta fall Mimers Hus. Men även andra miljöer som daglig verksamhet, tandläkaren mm…

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Scroll to Top