Daglig verksamhet enligt LSS i Lilla Edets kommun

Kontaktperson

Testledare Ralja Angelis
Epost: ralja.angelis@lillaedet.se 

Innehåll

Vilka är vi

Vår verksamhet heter P-huset och Praktikteamet och vårt uppdrag är att erbjuda meningsfullt och utvecklande arbete/sysselsättning för personer med funktionsvariationer.

Detta vill vi uppnå

Målet att stärka individens självständighet och inflytande över sitt liv.

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Det arbetssätt som används idag på daglig verksamhet för personer inom LSS, kräver stora personalresurser och ger inte de bästa förutsättningarna för att arbetstagare ska nå målet om inflytande, självständighet och ett närmande till den reguljära arbetsmarknaden. Det finns behov av ett annat typ av stöd, ett digitalt stöd, som arbetstagaren kan nyttja i varje moment under dagen och som både personal och arbetstagare kan använda.

Lösning som testas

Vi söker efter lösningar att testa.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Scroll to Top