Äldreboende i Stenungsunds kommun

Kontaktperson

Testledare Anders Eggertsen
Epost: anders.eggertsen@stenungsund.se 

Innehåll

Vilka är vi

Vi är en enhet på Tallåsens Äldreboende, Linnégården med inriktning demens, i Stenungsunds kommun. Vårt uppdrag är att ge vård och omsorg till personer som bor här och har en demenssjukdom.

Detta vill vi uppnå

Att leva med urininkontinens kan innebära rädsla för läckage, skam och osäkerhet vilket utgör begränsningar i livet såsom vid aktiviteter och sociala sammanhang. Det finns inkontinenshjälpmedel, dvs olika sorts skydd, och är en stor samhällskostnad.
Vårt mål är att:
• minska risken för funktionsnedsättning
• bibehålla och eller öka självständigheten och delaktigheten
• bibehålla fysiska funktioner och minska användning av inkontinensskydd
• skapa och eller bibehålla tryggheten

Pågående tester

Test 1

Beskrivning av problemet

Ännu ingen problembeskrivning klar.

Lösning som testas

Ännu inga lösningar som testas.

Genomförande

Tester ännu ej påbörjade.

Scroll to Top