Utvecklingsgruppen består av nio personer anställda hos AllAgeHubs deltagande parter från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Gruppen träffas tio gånger per år. Den ska utgöra ett stöd till projektteamet genom att bidra med kompetens och nätverk samt bistå projektteamet mer operativt i att realisera de mål som finns uppställda i beviljade projektansökningar och beslut som fattas av AllAgeHubs strategigrupp.

Theresa Larsen, AllAgeHub
theresa.larsen@allagehub.se

Ulrica Björner, AllAgeHub
ulrica.bjorner@allagehub.se

Maria Ådahl, Johanneberg Science Park
maria.adahl@johannebergsciencepark.com

Axel Wolf, Göteborgs Universitet, GPCC
axel.wolf@gu.se

Lars Lindsköld, eHälsoenheten, Vårdens digitalisering, Västra Götalandsregionen
lars.lindskold@vgregion.se

Erik-Wilhelm Graef Behm, Business region Göteborg
erik.behm@businessregion.se

Leif Sandsjö, Högskolan i Borås
leif.sandsjo@chalmers.se

Sven Carlsson, PRO Göteborg
sven@digitalmagic.se