Utvärdering av Spår 1 - AllAgeHub Summering & Framtid

Utvärdering AllAgeHub Summering & Framtid - Spår 1

  • Före konferensen

  • Svara på frågorna nedan utifrån dina behov:
  • Mycket dåligtDåligtOKBraMycket bra
  • Mycket dåligtDåligtOKBraMycket bra
  • Under konferensen

  • Mycket dåligtDåligtOKBraMycket bra
  • Mycket missnöjdMissnöjdOKNöjdMycket nöjd
  • Inte alls relevantMindre relevantOKRelevantMycket relevant
  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: