En strategigrupp för AllAgeHubs långsiktiga utvecklingsarbete är under tillsättning. Gruppens syfte är att få AllAgeHub att nå sin vision avseende både verksamhetsinnehåll och finansiering. Representanter i gruppen ska komma från både offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.