SAMARBETE SÖKES

Vi söker deltagare till våran enkät!

Vi på Minnity letar efter er som jobbar, eller har jobbat, med demensvård för att svara på några frågor om era erfarenheter. Vi håller på att utveckla nya funktioner till våran app, med fokus på kommunikation inom ett vårdteam och mellan vårdteamet och anhöriga, och angående lärande och utbildning i tjänsten. För att funktionerna ska spegla verklig erfarenhet inom demensvård, så samlar vi in information om upplevelser från vårdgivare, för att tillsammans göra demensvården mer tillgänglig och person-centrerad.

Enkäten tar ungefär 10 minuter och har strax över 20 frågor, där samtliga med erfarenhet av demensvård eller vård av dem med kognitiv svikt uppmuntras att delta! Den finns på både engelska och svenska, så erfarenhet från verksamheter utomlands är också välkommna.

Engelska: https://lnkd.in/g7SvhQf
Svenska: https://lnkd.in/gZwVxRB

För mer information, eller frågor, kontakta Sofia på sofia@minnity.com.

Minnity AB är ett företag med en app som gör person-centrerad vård lättillgänglig. Den är riktad till vårdgivare, och genom appen lär man snabbt känna sin vårdtagare, deras dagliga rutiner och deras personlighetsdrag. Minnity’s mål är att hjälpa samtliga med kognitiv nedsättning att leva

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: