SAMARBETE SÖKES

Testa framtidens trygghetslarm nu! Användare sökes för att testa en digital tjänst i mobilen eller surfplattan

Salus mea, framtidens trygghetslarm är snart här. Nu när de första funktionerna snart är klara behöver vi samla in synpunkter från användare och anhöriga innan nästa steg. Vi erbjuder användare att testa tjänsten kopplad till larmcentral samt till anhöriga. Testperioden är planerad att pågå under 2 månader med start i februari.

Funktionerna som ska testas är:

Larm till larmcentral med videosamtal
Videosamtal till anhöriga
Samla in intresse för nästkommande funktioner
Salus mea är en digital tjänst som syftar till att skapa trygghet för användare och anhöriga. Tjänsten omfattas av ytterligare funktioner för att möta behov i åldrandets olika faser, dessa kommer att utvecklas löpande.

Vi är intresserade av att komma i kontakt med användare, anhöriga och vårdgivare för att bättre förstå vilka funktioner som intresserar dem mest och hur dessa bör fungera. En typisk användare är en person med behov av trygghet där kanske minnet, balansen, eller närheten till social kontakt behöver stödjas. En anhörig kan vara någon som oroar sig över förälderns hälsotillstånd, att hen lever ett aktivt liv eller tar sin medicin. En typisk vårdgivare är en person som dagligen kommer i kontakt med båda grupperna, användare och anhöriga. Personen har insikt i behov eller idéer på hur digitala verktyg skulle kunna vara en hjälp i vardagen eller i verksamheten.

Kontakta gärna Emanuel Vedefors för att boka in en träff eller om du har frågor.

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: