SAMARBETE SÖKES

Testa DigiCare Anhörigstöd

Vi söker testgrupper inom äldreomsorg (t.ex. hemtjänst, boenden, dagverksamhet) och LSS. Vi söker också samarbete med organisationer eller föreningar som representerar anhöriga eller andra grupper inom äldreomsorg och LSS.

DigiCare är en app som syftar till att förenkla och förbättra kontakten mellan anhöriga, brukare och personal i äldreomsorg och LSS, och därigenom ge ökad delaktighet, trygghet och kvalitet.

Det är en användarvänlig och enkel app som fungerar både i mobilen och på surfplatta, iOS och Android. För personal finns även ett webbgränssnitt

Tack på förhand!

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: