SAMARBETE SÖKES

Test av digitalt komplement till taktila ledstråk

Vi på Matting Solutions söker samarbetspartners som kan hjälpa oss med tillgång till testgrupper som bör bestå av personer med olika funktionsvariationer. Vi söker också kontakt representanter för anläggningar och platser som skulle kunna fungera som testmiljö för vår produkt.

Syftet är att testa och utvärdera vår produkt inför fortsatt utveckling, med målet att göra den till en verkligt universell lösning för fler personer än vad den initialt var tänkt för (personer med synnedsättningar).

Tanken med produkten är hjälpa användare att mer självständigt ta sig från punkt A till B via informationspunkter, platser där information läses upp och visas på användarens egen enhet (smartphone). Informationspunkterna beskriver omgivningen eller vägen till nästa punkt.

Allt eftersom vi har träffat och pratat med olika aktörer har vi förstått att det kan finnas ett stort behov av en liknande lösning för en fler eller bredare målgrupper. Lösningen kan t.ex. gynna företag/organisationer som kan spara in pengar på skyltning då informationen kan tillhandahållas digitalt istället. Informationen i systemet är förstås även enklare att uppdatera än vad skyltar är.

För att kunna utvärdera effekten lösningen har både för företag och användare behöver vi såväl stora och små platser, både utomhus och inomhus, att testa på.

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2020.

Finansiärer:
Samarbetsparter: