SAMARBETE SÖKES

Ta tillfället att samverka för en helhetslösning kring medicingivning!

Posifon utökar nu sitt sortiment och lanserar möjligheten att använda medicinpåminnare för dem med apodos. Vår ambition är att alla oavsett ålder, familjesituation, boende och förmåga skall känna sig trygga att självständigt kunna ägna sig åt fritidsaktiviteter och delta i samhällslivet. Vi tror att självständighet ger högre livskvalitet.

I Västra Götalandsregionen har ni länge kunnat använda medicinpåminnaren Careousel och nu kompletterar vi med Medido. En kvalitetssäkrad enhet som säljs av Philips i centrala Europa och används i stor skala i Norge. När vi nu lanserar den vill vi göra en pilotstudie med en eller några kommuner i Västra Götaland och Halland. Tjänsten består av en liten enkel medicinpåminnare i hemmet, där ApoDospåsen förvaras. Genom en enkel hantering matas apodospåsen ut och säkerställer rätt dos vid rätt tillfälle. För dem som har svårigheter att öppna ApoDospåsen löser Medido det. Medido är en liten och smidig enhet som lätt kan tas med på resan vid behov. Enheten är uppkopplad till vår molntjänst, som gör att utvalda personer meddelas om personen inte tar sin medicin. På distans kan ansvariga därmed följa upp vilka som behöver extra stöd med sina medicinintag.

Vi önskar kontakt med ett fåtal kommuner som vill testa tjänsten och där vi tillsammans kan följa upp med samtal kring patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomiska nyttor. Vi ser att användandet av Medido har flera fördelar bland annat minskade avvikelser, tar bort besök som endast gäller läkemedel, flexiblare schemaläggning där medicingivning inte behöver vara i fokus, obehöriga ser eller kan ej ta del av innehåll som blir sekretesskyddat, medarbetare behöver ej hantera nyckel, minskad stress bland medarbetare och användare då eget ansvar kan tas av den enskilde samt en högre grad av delaktighet vid medicinering. Tillsammans vill vi se över fler möjligheter.

Hör av er till Anna-Lena hos oss, på telefon 0709 410 399, så kan vi tillsammans skapa ett upplägg för en pilottest som passar er. Självklart ser vi till att ni får en utbildning!

Vi ser framemot att höras!

Läs mer om Medido (PDF)

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: