SAMARBETE SÖKES

När empati smärtar kan medkänsla läka – Project CARE för vårdpersonal

Kan vi utveckla förmågan att förhålla oss till eget och andras lidande med omsorg och värme utan att drabbas av empatitrötthet och riskera att drabbas utmattningssyndrom?

Vi vill utvärdera resultat av Project CARE inom vården.
CARE-kursen bygger på de senaste rönen från neurovetenskapen och psykologin i kombination med tekniker och kunskaper från 2500-åriga kontemplativa traditioner.

Målgrupp
Vi erbjuder arbetslag och vårdenheter möjligheten att delta i en version av CARE-kursen som anpassats speciellt för människor som arbetar med andra människors lidande och starka känslor. Helst av allt så skulle vi vilja ha en testgrupp i varje kategori. De som arbetar med cancersjuka och döende är intressanta, socialtjänstens handläggare är intressanta och likaså personal på olika sorters hem som t.ex ensamkommande, särskilt boende, NPF, missbrukare etc.

Omfattningen av kursen är 12h.
Den kan genomföras över:
8 tillfällen á 1,5h (en dag i veckan under en 8v) eller vid
3 tillfällen á 4h vardera under en 6v period (med 3 veckors mellanrum)

Deltagarna förväntas vara beredda att praktisera de tekniker som lärs ut med hjälp av digitala video- och ljudfiler dagligen, läsa kortare artiklar/kursmaterial samt del av tiden göra hemuppgifter i form av korta dagboksanteckningar. Sammanlagd tidsåtgång ca 20-30 min/dag.

Vi producerar för närvarande en serie videos som kombinerar animationer, tal, text, ljud och bilder. Dessa kompletterar den teoretiska delen i CARE. Det är enkla redskap som kan användas var som helst med hjälp av mobiltelefon. De syftar till att lösa utmaningen: Hur kan vi skapa det mest tidseffektiva sättet att hjälpa människor aktivera sina trygghetssystem, skifta humör/känsloläge och utveckla en vänligare relation till sig själva och andra.

En del av ljud- och videofilerna tillhör den grundläggande färdighetsträning andra är till för att användas i samband med påfrestande arbetssituationer.

Utvärdering
Efter kursen ombeds deltagarna svara på frågor kring effekterna av träningen.
utveckla

Det övergripande syftet är att förbättra förmågan att hantera eget och andras lidande att minska sannolikheten att de drabbas av empatitrötthet och utmattning.
Vi vill undersöka om vi kan göra det genom att öka personalens arbetsglädje och stärka deras resiliens.

Bakgrund
CARE-kursen utvecklades ursprungligen för Chalmers för att öka arbetsglädje och minska stressnivåer. CARE står för “Compassion, Attention, Resilience and Emotion skills training”.

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: