SAMARBETE SÖKES

HSB LivingLab söker testpersoner till två projekt med fokus på att kunna bo självständigt och tryggt längre

Bo kvar, Bo tryggt vill testa olika lösningar för ett tryggare hem i en testmiljö i HSB LivingLab. Bland annat kommer balkongdörr, fönster och spis i en testlägenhet att utrustas med olika sensorer. En display kommer att visa vad som är påslaget, öppet eller olåst i lägenheten. Tanken är att displayen ska vara en hjälp att komma ihåg saker som annars kan skapa oro samt bidra till en tryggare miljö. Trygghetslösningarna kan vara en del för att känna ökad trygghet och säkerhet i sitt hem oavsett ålder. Målgruppen för det här projektet är människor 65 år och uppåt. Testgruppen får gärna inkludera yngre personer och anhöriga då vi vill inkludera deras perspektiv och åsikter.

För projektet Framtidens toalett kommer en automatiserad toalettstol att installeras på entréplan i HSB LivingLab. Syftet är att undersöka om människor som idag behöver hjälp i samband med toalettbesök kan klara sig utan eller med mindre assistans om det finns tillgång till toaletter med smartare design och fler funktioner.
Målgruppen är äldre människor och personer med funktionsvariationer som på något sätt behöver stöd i samband med toalettbesök. Testgruppen får gärna inkludera anhöriga då vi vill inkludera deras perspektiv och åsikter.

Syftet med projekten är att undersöka hur de olika lösningarna tas emot och uppfattas av den tilltänka målgruppen. Testet går till genom att testgrupper får besöka HSB LivingLab och testa och utvärdera lösningarna i en vanlig hemmiljö. I samband med testet kommer testpersonerna att ombes fylla i en kort enkät och svara på några frågor. Det krävs inga förberedelser eller förkunskaper av dig som testperson.

I samband med besöket på HSB LivingLab och testerna kommer det att bjudas på lättare lunch/fika!

Vid frågor vänligen kontakta:
Helena Lundström
helena.lundstrom@bengtdahlgren.se
073–4142586

eller:

Andreas Karlsson
andreas.karlsson@bengtdahlgren.se
073–17922716

Varmt välkomna till HSB LivingLab!

[fbcomments]
AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: