SAMARBETE SÖKES

Forskare inom robotteknik sökes!

Forskare inom robotteknik sökes är en möjlig rubrik på en framtida annons här, men just nu bestämmer du vad det är som ska stå. Detta är AllAgeHubs digitala anslagstavla där vi tillsammans med er skapar en interaktiv yta för samarbeten inom tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik.

Skicka in en annons där du beskriver vad det är du söker, det kan handla om en specifik kompetens, insyn i kommunverksamhet, forskarstöd eller kontakter i näringslivet. Här är starten och arenan för samarbeten som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Din annons publiceras så snart när den granskats av vår webbadministratör och anses vara inom ramarna för AllAgeHub.

SKICKA IN DIN ANNONS

Kommentarer

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: