SAMARBETE SÖKES

Digital teknik för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs stad söker forskare eller student som vill och kan följa och utvärdera projekt inom välfärdsteknologi

Vi behöver få kontakt med någon som vill följa och utvärdera vårt projekt inom välfärdsteknologi, vars mål är att personer med funktionsnedsättning genom t.ex. appar ska kunna bli mer självständiga, trygga och delaktiga i sitt vardagsliv. För att uppnå det ska Göteborgs stad utbilda sina medarbetare i välfärdsteknik så att de kan ge brukare som har insatser från kommunen det stöd de behöver.

Projektet ska starta 2018 och önskan är att någon forskare, studerande eller forskarstuderande vill följa projektet och utvärdera det i första hand mot målet.

Bifogat finns ett dokument som berättar lite mer om hur vi tänker oss utvecklingen.
Vi startar med cirka 350 medarbetare och 200 brukare år 2018, för att under nästkommande år sprida kunskaperna i hela verksamheten.

Kommentarer

Finansiärer
Samarbetsparter