Samarbete sökes

Så här går det till

Är du medarbetare i en kommun, en representant för ett företag eller en forskare som söker samarbete inom områdena tillgängliga boendemiljöer eller välfärdsteknik?
Kanske har du en idé, en innovation, ett behov eller en färdig produkt/tjänst?
AllAgeHub kan då hjälpa er hitta rätt kompetens för att komma vidare i processen genom vår digitala anslagstavla Samarbete sökes.

Lägg upp en annons eller leta bland befintliga här nedan.

SE FLER

Skicka in annons till Samarbete sökes

Fyll i formuläret och skicka in din annons.
Annonsen publiceras först när den är granskad och godkänd av oss.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: