Kommunikationsmaterial

 

Kommunikationsmaterialet nedan är framtaget för AllAgeHubs samarbetsparter och är fritt att användas i sammanhang inom AllAgeHub.

Logotypen ska alltid finnas med när material skapas eller arrangemang anordnas i samband med eller inom AllAgeHubs verksamhet.

För frågor rörande kommunikation eller användningen av nedan material, kontakta vår kommunikatör, Anna Karlsson, anna.karlsson@allagehub.se

Sociala medier

Finansiärer
Samarbetsparter