Webbutbildningar

Webbutbildningar

MFDs kommande utbildningar

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/aktivtmedskapandebrukareochpatienter/exempelebokbrukarochpatientmedverkan/tjanstedesignhurgorman.7720.html

http://www.kunskapsguiden.se/utbildning/E-halsa-och-valfardsteknik-i-socialtjansten/Sidor/default.aspx

 

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: