Utbildningsmaterial

Här samlar vi diverse utbildningsmaterial inom våra intresseområden; välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation.

Har du tips på material som bör finnas här? info@allagehub.se 

Tjänstedesign, men hur gör man?

Tjänstedesignmetoder har allt mer kommit att användas för att ta reda på vilka behov brukare/patienter har, särskilt gäller det när man behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns.

En film om fördjupning kring tjänstedesign i vården från SKL

Webbutbildning: E-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten

Socialstyrelsen, eHälsomyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Famna och Vårdföretagarna har gemensamt producerat webbutbildningen om e-hälsa och välfärdsteknik i socialtjänsten.

Till webbutbildningen

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

​Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet har gemensamt producerat Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik.

Till webbutbildningen

Välfärdsteknologi – verktygslåda

Verktygslåda framtagna av Nordens Välfärdscenter, CONNECT.
Hur kan vi bättre ta tillvara våra projekt? Hur säkrar vi att den kunskap vi inhämtar integreras i den kommunala verksamheten? Hur blir vi bättre på att dela med oss av kunskap och erfarenheter så att vi inte alltid måste uppfinna hjulet på nytt? Hur får vi personalen att se tekniken som en lagkamrat?

Verktygslådan för välfärdsteknologi

SKL: Användardriven innovation i 6 steg

Innovationsguiden är ett verktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna utgår från användarens behov och upplevelser och lyfter även fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna. Det här är en genomgång av vårt arbetssätt i 6 korta steg.
Mer information hittar du på www.innovationsguiden.se

SKL: Tema Innovationsledning

Möt Leif Denti, forskare Innovationsledarskap vid Göteborgs universitet.

Guider och verktyg från SVID

Här hittar du tips på guider och verktyg för utveckling med design för innovation i din verksamhet. Vissa är utvecklade av SVID men du får även tips på andras guider och verktyg.

Guider och verktyg på svid.se

Snabbkurs i tjänstedesign - workshopunderlag

Det här materialet vänder sig i första hand till dig som själv vill leda en workshop i tjänstedesign. Du kanske har någon form av verksamhetsutvecklingsansvar i en kommun, ett landsting, ett företag eller en myndighet.

Ta del av allt material på svid.se

Digital teknik och delaktighet - kom igång med arbetet!

En webbutbildning från MFD för att inspirera personal inom socialtjänst och hemsjukvård att komma igång att arbeta mer med digital teknik.

Utbildningen vänder sig främst till personal som dagligen träffar personer med funktionsnedsättning. Utbildningen kan genomföras individuellt men den kan även användas som underlag för arbetsgrupper att jobba med.

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: