Interaktiv miljö

OBS! Interaktiva miljön stänger till årsskiftet. Läs mer här.

Besök AllAgeHubs interaktiva miljö

Välkommen till AllAgeHubs interaktiva miljö på Chalmers Teknikpark i Göteborg.
Här finns cirka 50 företag representerade med diverse produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer.

Är du en av AllAgeHubs samarbetsparter?

För verksamheter och personal i AllAgeHubs tolv medverkande kommuner bokas besök via kalendern nedan.
Övriga samarbetsparter skickar bokningsförfrågan till bokning@allagehub.se.

Är du extern aktör och vill besöka oss?

Vi välkomnar externa aktörer att besöka miljön till en kostnad av 5000 sek exkl moms.
Besöket gäller för 15 personer á två timmar och bokning beviljas i mån av tid.
Förfrågan skickas till bokning@allagehub.se.
 

Vilka typer av tjänster och produkter finns i miljön

I interaktiva miljön finns ett urval av produkter och tjänster inom välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer och syftet är att inspirera och kunskapshöja kring den välfärdsteknik som inte är förskrivningsbart hjälpmedel idag.

• Digital tillsyn exempelvis via kameratillsyn eller sensorer
• Hälsorobotar
• Mobila larm/GPS-larm/Positioneringslarm
• Trygghetslarm
• Digital rehabilitering exempelvis träning på distans
• Appar
• Golv som förhindrar fallolyckor
• Smarta spisvakter/portabel sprinkler
• Belysningsstyrning

Interaktiva miljöns syfte är att inspirera och kunskapshöja kring den välfärdsteknik som inte är förskrivningsbart hjälpmedel idag. Här får du möjlighet att själv ta del av det som kallas välfärdsteknik med inriktning mot kommunal verksamhet. Miljön vänder sig till dig som arbetar i en kommun och där den här typen av teknik redan används eller är på väg att införas.

I den interaktiva miljön möts du av kunnig personal och tillsammans går ni under besöket igenom produkter och tjänster och diskuterar funktion, nytta och värde, implementering samt etiska aspekter. Det finns under hela besöket tid för frågor och diskussion. Kom ihåg, det är du som besökare som formar besöket utefter dina frågeställningar.

Övrigt

Besök tas emot i grupper om max 15 personer.
Miljön vänder sig främst till verksamheter och personal i medverkande
kommuner, men tar även emot besöksförfrågningar från övriga
samverkansparter och andra aktörer.
Besöket tar två timmar, kom i tid för att utnyttja besöket till max.
Besöket genomförs efter tidigare koncept i Göteborgs Stad,
så har du besökt visningsmiljön där tidigare kommer du känna igen dig.

Välfärdsteknik är digital teknik som gör att en person som löper risk att få en funktionsnedsättning kan behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. Välfärdsteknik är ett begrepp som delvis överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet.

Några exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, tillsyn via kamera och sensorer för påminnelser. Sådan teknik kan användas av personen själv, av närstående eller personal. Det kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.

Eftersom produkter som räknas som välfärdsteknik också kan förskrivas som hjälpmedel kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan de båda.

Skillnaden kan vara att välfärdsteknik alltid är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla digital teknik men inte behöver göra det. En manuell rullstol är ett exempel på det senare. En applikation i en smart telefon kan vara både hjälpmedel och välfärdsteknik.

Välfärdsteknik är vanligt att man får eller får låna via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS. Hjälpmedel förskrivs enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Läs mer om välfärdsteknik på www.kunskapsguiden.se
Önskar ni information om förskrivningsbara hjälpmedel vänd dig till Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland.
Önskar ni information om kommunikationshjälpmedel vänd dig till Hjälpmedelscentralen i Västra Götaland eller DART i Västra Götalandsregionen.

Kolla in 360-bild av interaktiva miljön


AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: