Ökad självständighet med välfärdsteknik

Bakgrund

Ale kommun har tagit initiativet till denna innovationsprocess och syftet är att hitta sätt att öka självständigheten för individer med behov av assistans.

Mål

Målet med innovationsprocessen är att utveckla nya arbetssätt och genom välfärdsteknik kunna öka självständigheten för individer med behov av assistans.

Behov

Ale vill utveckla ett arbetssätt där de möter individens behov av självständighet med hjälv av välfärdsteknik. Fokus är både utifrån brukarens perspektiv och verksamhetens.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Behovsanpassade lösningar i hemmet

Samarbetspartners

Än så länge ingår inga samarbetspartners utöver AllAgeHub.

Vad har hänt hittills

Mars 2020
i maj kommer invånare och verksamheter bjudas in till en inspirationsdag ”Hälsa och välfärdsteknik” i syfte att höja kunskap och motivation att använda välfärdsteknik som bidrar till självständighet och trygghet för individen.

 

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: