Ökad självständighet genom nya arbetssätt

Bakgrund

Ale kommun har tagit initiativet till denna innovationsprocess och syftet är att hitta sätt att öka självständigheten för individer med behov av assistans.

Mål

Målet med innovationsprocessen är att utveckla nya arbetssätt och genom välfärdsteknik kunna öka självständigheten för individer med behov av assistans.

Behov

Ale vill utveckla ett arbetssätt där de möter individens behov av självständighet. Fokus är både utifrån brukarens perspektiv och verksamhetens. Verksamheten undersöker behov utifrån olika metoder. Detta i syfte att förstå hur individer som varit på korttidsboende med hjälp av välfärdsteknik kan bli mer självständiga i sin vardag.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Behovsanpassade lösningar i hemmet

Samarbetspartners

Än så länge ingår inga samarbetspartners utöver AllAgeHub.

Vad har hänt hittills

Under våren 2019 undersöks verksamhetens behov och i april inleds arbetet med analys av dessa.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: