Kaggeledsbacken söker samarbetspartners

Om Kaggeledsbacken

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS. De boende är döva och använder teckenspråk. De har också andra funktionsnedsättningar av varierande grad, ofta kognitiva och svårigheter att bearbeta, tolka eller förmedla information. Brukarna har behov av stöd och hjälp kring struktur och planering av sin vardag. De behöver stöd och hjälp i vardagliga sysslor och i viss mån sin ADL (Allmän daglig livsföring). De har även behov av stöd till fritid och sociala kontakter.

Nu söker vi samarbetspartners

Kaggeledsbacken söker nu företag, organisationer och andra aktörer som kan bidra med teknik och/eller kunskap för skapa förutsättningar att prova ut lösningar som kan möta de behov som identifierats.

Testen ska ske i syfte att få en fördjupad förståelse för användarnas behov. Genom att testa teknik i vardagen kan Kaggeledsbacken även få kunskap om förbättringar, utöver teknik, som kan bidra till att möta användarnas behov. Syftet är även att skapa ett underlag för beslut så att resultatet av testet kan bidra till att omsätta lösningar i verkligheten och som möter de boende på Kaggeledsbackens behov.

Med utgångspunkt ifrån den nytta, de behov och förutsättningar som identifierats vill Kaggeledsbackens personal att deras boende får testa lösningar med interaktiv skärm. Dessa behov står som kriterier vid urval av samarbetspartners.

Identifierade behov och nytta för interaktiv skärm

Med utgångspunkt ifrån den nytta, de behov och förutsättningar som identifierats vill Kaggeledsbackens personal att deras boende får testa lösningar med interaktiv skärm. Dessa behov står som kriterier vid urval av samarbetspartners.

Övergripande nytta som interaktiv skärm ska bidra till för användaren:

 • underlätta kommunikation
 • öka delaktigheten i närmiljön och i samhället
 • att få struktur i vardagen och en känsla av sammanhang
 • självständighet

 

Identifierade behov:

 • Ta del av information om vem som arbetar idag
 • Ta del av allmän information om gemensamma aktiviteter på boendet och mina aktiviteter
 • Boka och avboka sig på schemlagda aktiviteter och ”mina” aktiviter
 • Ta fram recept och använda skärmen interaktivt vid matlagning tillsammans
 • Ta del av dagens meny och möjlighet att tycka till om maten
 • Ta del av information om vad som händer i samhället
 • Ta del av information om tid, årsstid och väder med bild och skärmljus
 • Fylla i och dela inköpslista
 • Kommunikation mellan boende och personal samt mellan användarna
 • Hitta gemensam information tillsammans och samlas runt skärmen

 

Identifierade förutsättningar

 • Information och personuppgifter måste hanteras på ett säkert sätt
 • Önskvärt att varje användare behöver ha ett inlogg som också kopplas till egen mobil, detta är dock inget krav

Inköp och ersättning

Inköp och upphandling sker inte inom ramen för samarbetet

Inom ramen för samarbetet kommer varken inköp eller implementering att ske. Beslutsunderlaget kommer att ligga till grund för eventuell implementering, förändrat arbetssätt, inköp eller annan förbättring i syfte att möta användarnas behov.

Samarbete inom ramen för AllAgeHub innovationsprocess innebär inte att en produkt eller tjänst anskaffas till verksamheten. Idéutvecklingsprojekt kan genomföras under en begränsad tidsperiod men innebär inte ett åtagande att senare köpa just testprodukten/tjänsten. Om verksamheten i ett senare skede ser ett behov av att till verksamheten köpa in motsvarande produkt eller tjänst kommer detta att genomföras med ett konkurrensutsatt förfarande enligt myndighetens gängse upphandlingsrutiner.

Ersättning och betalning

Ersättning ska inte utgå i projektet. Detta innebär att varken AllAgeHub eller Kaggeledsbacken erbjuder ersättning eller finansiering för samarbetet. Vid behov av finansiering för genomförande hindrar inte detta att samarbetspartnerna kommer överens om att tillsammans söka extern finansiering.

Processen

 • 4 april 2019 – sista datum för intresserade aktörer att skicka in intresseanmälan till AllAgeHub
 • 15 april 2019 – Urval samarbetspartners utifrån kriterier ovan genomförs av Kaggeledsbacken och AllAgeHub och kommuniceras till samtliga som skickat intresseanmälan
 • April 2019 – Kaggeledsbacken och AllAgeHub kallar valda samarbetspartners till möte

Därefter genomförs följande aktiviteter i överenskommen tidsplan

 • Planering och uppstart där samarbetspartners etablerar former för samarbetet och upprättar samverkansavtal
 • Genomförande av test
 • Utvärdering av test
 • Projektavslut
 • Offentliggörande av testresultat

Intresseanmälan

Film/pitch

 • Spela in en video på cirka 3 minuter där ni beskriver och demonstrerar er produkt/tjänst och hur den möter identifierade behov, nytta och förutsättningar ovan. Utgå ifrån frågorna nedan.
 • Ladda upp videon på valfri videodelningstjänst (Youtube, Vimeo eller liknande) och lägg in länken i formuläret nedan.

Innehåll

 • Beskriv produkten/tjänsten. Beskriv unika och/eller extra viktiga detaljer och om det är en prototyp eller en färdig produkt.
 • Beskriv hur information och personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Krävs tekniska eller andra förutsättningar för att använda lösningen bör detta framgå.
 • Behov och nytta
 • Beskriv det behov produkten/tjänsten möter och den övergripande nytta som produkten/tjänsten tillför. Utgå från användaren och beskriv så enkelt och tydligt som möjligt.
 • Beskriv mätbara fördelar och resonemang kring nyttan.

Frågor formulär

  Kontaktinformation
  Produkt/tjänst

  Webbadress till film/pitch

  Bra att veta

  Sociala medier

  AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
  som projektägare.

  Finansiärer:
  Samverkansparter: