Ökad tillgänglighet inne och ute på Kaggeleds äldreboende

Bakgrund

På hösten 2018 fick vi på Kaggeleds äldreboende en förfrågan att vara delaktiga i ett projekt vars syfte är att öka välbefinnande för våra hyresgäster genom förändringar i den inre och yttre miljön. Kaggeleds äldreboende är ett demensboende med 64 lägenheter fördelat på tre våningar och varje våning är fördelad på 3 enheter á 8 lägenheter (utom våning 1 som består av 2 enheter). Den i projektet önskade metoden var användardriven innovation, ett tydligt inkluderande av hyresgästerna i förändringarna.

Mål

 • Målet för projektet är att utifrån hyresgästernas önskemål förändra den inre och yttre miljön så att de själva upplever ett ökat välbefinnande.
 • Ytterligare mål med projektet är att öka kunskapen om metoden användardriven innovation.

Behov

 • Vi har sett ett behov av att inomhus skapa mer yta för hyresgästerna att umgås på och vi har förslag på detta.
 • Vi ser också ett behov av att möjliggöra tillgänglighet och rörelse i huset utan stöd av personal, t.ex. hissarnas knappar, skyltning mm.
 • Vi ser behov av att säkerställa utomhusmiljön så att hyresgästerna tryggt kan ta en promenad utan att gå vilse.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

 • Behovsanpassade lösningar i hemmet

Samarbetspartners

 • Senior Göteborg, styrgruppen
 • Intraservice och Konsument o medborgarservice – innovationsprogrammet, användardriven innovation
 • Stadsdelen Örgryte-Härlanda
 • Åkerhus äldreboende
 • AllAgeHub
 • AgeCap/Göteborgs universitet, forskare från Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
 • Arbetsterapeutprogrammet och Institutionen  för vårdvetenskap och hälsa
 • Lokalförvaltningen i Göteborg
 • Kommande entreprenörer för byggnation mm
 • Liljegrenska kompaniet

Vad har hänt hittills

Vi har genomfört samtliga delar av metoden Användardriven innovation fram till genomförande. Vi har intervjuat våra hyresgäster utifrån deras definition av – ”när mår jag bra respektive inte bra”. Vi har också i enkla uttryck frågat om vad de tycker om olika miljöer i huset och utanför. Vi har observerat hur hyresgästerna använder sin omgivning, framförallt var de rör sig.

Våra insikter

Det som skapar välbefinnande är medarbetarnas närvaro, både att den enskilde fysiskt kan se medarbetarna men också samtala och dricka kaffe med. Hyresgästerna önskar också umgås med andra hyresgäster.

De hyresgäster som inte kan uttrycka behovet av medarbetarnas närhet i ord, blir oroliga (larmar, ropar) när medarbetarna försvinner ur synhåll. De som kan förflytta sig själva följer efter medarbetarna till olika utrymmen i huset eller ”där någonting händer”, där det finns andra. Hyresgästerna önskar också kunna röra sig fritt i huset och gå ut utan hjälp av medarbetare. Vi har låssystem på hissar och ingen tydlig vägvisning inom huset och ut ur huset samt in tillbaka in i huset.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: