Kommunikativt tillgänglig miljö inom funktionshinder

Bakgrund

Tre Boende med Särskilt Stöd i Göteborg, Härryda och Lerum samt en daglig verksamhet i Öckerö vill tillsammans skapa kommunikativt tillgängliga miljöer i syfte att öka självständighet i vardagen, möjlighet till nya samtal och delaktighet.

Mål

Det gemensamma målet är att utveckla ett koncept för kommunikativt tillgänglig miljö som kan spridas till andra verksamheter.

Utöver detta testas Tobii Dynavox Pathways för kartläggning av behov och kommunikation. Tobii Dynavox Snap + core first samt annan AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) testas och följs upp tillsammans med brukare.

Behov

Verksamheten och omgivningen behöver öka sin kunskap om kommunikationsstöd och individuella behov. Kompetensbrist i verksamheter bidrar till att funktionsnedsättningen innebär större svårigheter än nödvändigt. Ett större grepp kring att bygga kommunikativt tillgängliga verksamheter där kompetensen bibehålls över tid saknas och ny teknik ger nya möjligheter som behöver tas tillvara.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Tillgänglig kommunikation

Samarbetspartners

Enebackens serviceboende i Härryda, Utgjordsgatans serviceboende i Örgryte Härlanda i Göteborg, Lerum verksamhet Funktionsstöd, Öckerö Daglig verksamhet, Dart, Sahlgrenska universitetssjukhus samt Tobii Dynavox.

Vad har hänt hittills

Mars 2020
Utveckling av innehåll i utbildning

Under 2019
Workshops för att utveckla idé om kommunikativt tillgänglig miljö med fokus på utbildning checklista för vad en kommunikativt tillgänglig miljö är och hur en verksamhet kan skapa denna. Vidareutveckla idé om utformning av utbildningskoncept som är genomförbart, ekonomiskt hållbart och som gör det möjligt att bibehålla kompetens över ti

Under 2018
Kompetensutveckling och omvärldsbevakning:

  • Studiebesök på BmSS boende Egnahemsvägen i Göteborg
  • Grundutbildning AKK och omgivningens betydelse som genomfördes av Dart
  • Utbildning kartläggning individens kommunikation och samspel
  • Utbildning Snap + Core first Tobii Dynavox

Nollmätning av nuläget samt börjat testa AKK i verksamheten.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: