Digitala inköp

Bakgrund

Initiativet till innovationsprocessen togs gemensamt av kommunerna Alingsås, Lilla Edet och Stenungsund. Fokus är primärt att öka delaktigheten och kanske även självständighet för brukaren, samt förbättra arbetssättet för hemtjänstpersonalen.

Mål

Målet med innovationsprocessen är att:

  • Testa att använda digitala inköp
  • Förbättra arbetssättet i hemtjänsten för insats inköp
  • Öka brukarens delaktigheten i inköp

Behov

Hur kan vi möjliggöra för individer som bor på landsbygden och behöver hjälp för att handla mat att bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp? Detta vill tre kommuner utveckla lösningar på. Utgångspunkten för initiativet handlar om att många som får hjälp i hemmet är väldigt sjuka och kan inte delta i en inköpsrunda. Undersökningar visar att inte kunna göra sina inköp längre på egen hand är en orsak till att känna beroende. Saknaden kan handla om att själv kunna gå till affären igen och att man saknar spontaninköpen – att handla det man är sugen på i stunden. Idag att var femte person över 65 år i Sverige lever i digitalt utanförskap och har inte möjlighet att beställa via e-handel. Alla har inte kunskap eller förmåga att beställa hem mat på nätet. Ett ytterligare viktigt perspektiv är även att vårdutbildad personal handlar mat åt brukare som fått beviljad hemtjänst för inköp i många kommuner, det är ett tungt arbete att bära matkassar och tar resurser från vård och omsorg för brukaren. Under våren 2019 undersöker hemtjänstens personal hur brukare upplever inköp av mat idag och hur de önskar.

Samhällsutmaningar

AllAgeHub har identifierat sju utmaningar som samhället står inför (läs mer här). Denna idéutvecklingsprocess tar sig främst an följande utmaning.

  • Behovsanpassade lösningar

Samarbetspartners

Alingsås, Lilla Edet, Stenungsund, Reykjavík University, School of Computer Science och Chalmers innovationskontor.

Vad har hänt hittills

November 2019
Test har påbörjats i Alingsås i liten skala och Stenungsund har tagit fram en nyttoanalys och påbörjar test efter årsskiftet.

Augusti 2019
Fokus på ökad motivation och utveckla material utifrån tidigare erfarenheter från forskningsprojekt inom Högskolan i Väst i syfte att få med fler brukare att testa. Inga test har ännu påbörjats men planen att testa under hösten kvarstår.

Maj 2019
I ett första steg ska man undersöka hur brukare upplever inköp av mat idag och önskemål om förbättringar samt dialog med verksamheten om förbättrade arbetssätt. Därefter vill man börja testa digitala inköp i liten skala med ett antal brukare som är intresserade att delta.

Djupintervjuer med brukare och hemtjänstpersonal kommer att genomföras efter test.

Kontakt

Vid frågor eller för mer information, vänligen kontakta:
info@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: