Aktuella kommuninitiativ

Digital delaktighet

Hur kan vi bryta digitalt utanförskap för äldre medborgare som inte använder internet idag? Detta syftar innovationsprocessen, som initierats av Härryda och Möllndal, till att lösa. Både genom att bli motiverade och trygga att använda en tjänst men också våga testa fler tjänster. Vi vill även bidra till en mer användardriven utveckling av e-tjänster i kommunen och teknisktjänster på marknaden.

Läs mer

Test av interaktiv skärm för delaktighet och självständighet på boende med särskild service

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS, i Göteborgs stads stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlanda söker metoder för att öka självständigheten och delaktigheten för de boende.

Läs mer

Delaktighet och social dokumentation

I Kungälvs kommun har de inlett en innovationsprocess med fokus på att öka brukarnas delaktighet i samband med införandet av mobilt arbetssätt.

Läs mer

Digitala inköp

Alingsås, Lilla Edet och Stenungsund har initierat en innovationsprocess som syftar till att öka delaktigheten och självständigheten kring inköp, men även till att förbättra arbetssättet för hemtjänstpersonalen.

Läs mer

Ökad självständighet med välfärdsteknik

Med utgångspunkt i Äldreplan har Ale har inlett en innovationsprocess där syftet är att med hjälp av ny teknik eller nya arbetsmetoder öka självständigheten i hemmet/vardagen för individer med behov av assistans.

Läs mer

Enkel och behovsanpassad återkoppling av insats

I Partille kommun vill man hitta en metod för att mäta brukarnas upplevelse av insatser och som kan kopplas till nämndmålen trygghet och inflytande. Metoden ska fungera som ett komplement till den årliga brukarundersökningen

Läs mer

Ökad tillgänglighet inne och ute på Kaggeleds äldreboende

På hösten 2018 fick vi på Kaggeleds äldreboende en förfrågan att vara delaktiga i ett projekt vars syfte är att öka välbefinnande för våra hyresgäster genom förändringar i den inre och yttre miljön. Kaggeleds äldreboende är ett demensboende med 64 lägenheter fördelat på tre våningar och varje våning är fördelad på 3 enheter á 8 lägenheter (utom våning 1 som består av 2 enheter). Den i projektet önskade metoden var användardriven innovation, ett tydligt inkluderande av hyresgästerna i förändringarna.

Läs mer

Ökad delaktighet i vardagen inom funktionshinder

Tjörns kommun verksamhet inom funktionshinder vill öka delaktigheten i vardagen utifrån individens behov och förutsättningar.

Läs mer

Kommunikativt tillgänglig miljö inom funktionshinder

Tre Boende med Särskilt Stöd i Göteborg, Härryda och Lerum samt en daglig verksamhet i Öckerö vill tillsammans skapa mer kommunikativt tillgängliga miljöer i syfte att öka självständighet i vardagen, möjlighet till nya samtal och delaktighet.

Läs mer

Välfärdsteknik för ökat välbefinnande på Åkerhus

Brukarnas, medborgarnas behov av samhällets tjänster kommer att öka, både avseende volym och kvalitet. Resurserna kommer inte att öka utan snarare minska varför det är nödvändigt att vi inom Göteborgs Stad lär oss att arbeta smartare och göra rätt saker, utifrån brukares/hyresgästers behov/önskemål. Med detta som bakgrund och det faktum att gamla Åkerhus äldreboende ska rivas och ersättas av ett nytt inom en femårsperiod genomför vi ett idéutvecklingsprojekt där SKLs metod för tjänstedesign – Innovationsguiden – används för att ta reda på vilka våra hyresgästers behov och önskemål är och arbeta mot att förverkliga goda lösningar.

Läs mer

Kontakt

Carolina Fornell Processledare innovation, AllAgeHub carolina.fornell@allagehub.se

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tretton GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare.

Finansiärer:
Samverkansparter: