Aktuella innovationsprocesser

Digital delaktighet

Hur kan vi bryta digitalt utanförskap för äldre medborgare som inte använder internet idag? Detta syftar innovationsprocessen, som initierats av Härryda och Möllndal, till att lösa. Både genom att bli motiverade och trygga att använda en tjänst men också våga testa fler tjänster. Vi vill även bidra till en mer användardriven utveckling av e-tjänster i kommunen och teknisktjänster på marknaden.

Läs mer

Test av interaktiv skärm för delaktighet och självständighet på boende med särskild service

Kaggeledsbacken är ett Boende med särskild service, BmSS, i Göteborgs stads stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlanda söker metoder för att öka självständigheten och delaktigheten för de boende.

Läs mer

Delaktighet och social dokumentation

I Kungälvs kommun har de inlett en innovationsprocess med fokus på att öka brukarnas delaktighet i samband med införandet av IBIC (Individens Behov i Centrum) som arbetsmetod.

Läs mer

Digital anslagstavla

Lerums kommuns äldreomsorg vill öka delaktigheten för de boende, förbättra kommunikationen, öka kundnöjdheten, arbeta förebyggande samt närma sig nollvisionen om tvångsåtgärder.

Läs mer

Digitala inköp

Alingsås, Lilla Edet och Stenungsund har initierat en innovationsprocess som syftar till att öka delaktigheten och självständigheten kring inköp, men även till att förbättra arbetssättet för hemtjänstpersonalen.

Läs mer

Ökad självständighet med nya arbetssätt

Med utgångspunkt i Äldreplan har Ale har inlett en innovationsprocess där syftet är att med hjälp av ny teknik eller nya arbetsmetoder öka självständigheten i hemmet/vardagen för individer med behov av assistans.

Läs mer

Ökad delaktighet i vardagen inom funktionshinder

Under våren 2019 undersöker Tjörns kommun verksamhet inom funktionshinder för att ta reda på hur de kan öka delaktigheten i vardagen utifrån individens behov och förutsättningar.

Läs mer

Kommunikativt tillgänglig miljö inom funktionshinder

Tre Boende med Särskilt Stöd i Göteborg, Härryda och Lerum samt en daglig verksamhet i Öckerö vill tillsammans skapa mer kommunikativt tillgängliga miljöer i syfte att öka självständighet i vardagen, möjlighet till nya samtal och delaktighet.

Läs mer

Kontakt

Carolina Fornell Processledare innovation, AllAgeHub carolina.fornell@allagehub.se

SE FLER

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: