Idéworkshops

Idégenerera på workshops med oss!

Vi bjuder in dig som arbetar inom offentlig sektor, akademi, näringsliv eller civilsamhälle till workshops för att tillsammans hitta och utveckla nya lösningar som bidrar till att människor, oavsett funktionsvariation och ålder, kan leva självständiga och trygga liv.

Workshoppar hålls löpande under innovationsprocessen för att idégenerera kring identifierade utvecklingsområden för att sedan testa och förfina idéer i idéutvecklingsprojekt.

Lokalerna för workshopparna kommer vara tillgänglighetsanpassade.
Hör av dig med dina behov så att vi kan göra workshoppen tillgänglig för dig.
Vi uppmanar alla deltagare att undvika parfym och starka dofter.

Delta i befintliga idéutvecklingsprojekt?

Är du intresserad av att bidra i idéutvecklingsprojekten som ska testa och utveckla idéerna som kommer fram på workshopparna?

Aktuella idéutvecklingsprojekt

Workshop: Digital tillgänglighet

Hur kan vi öka tryggheten för äldre, som befinner sig i det digitala utanförskapet, att använda digital teknik i sin vardag?

När: Den 21 maj, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Var: Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5.
Sista datum för anmälan: Den 11 maj.

Är du representant från akademi, näringsliv eller civilsamhälle och vill utveckla idéer på lösningar tillsammans med Mölndals stad och
Härryda kommun?

Expandera boxen (+) för anmälan.


Om du är medarbetare, chef eller politiker i en kommun, kontakta ditt AllAgeHub-ombud för att anmäla ditt intresse för deltagande på workshoppen.

Genom att trycka på SKICKA samtycker du till att vi sparar inlämnade personuppgifter tillsvidare kopplat till workshoppen i fråga. 
Du kan även komma få nyhetsbrev från AllAgeHub till den angivna mailadressen framöver.

  • Är du medarbetare, chef eller politiker från Mölndals stad eller Härryda kommun och vill utveckla idéer på lösningar?
    Kontakta din kommuns AllAgeHub-ombud för att meddela ditt intresse att delta på workshoppen.

Workshop: Tillgänglig kommunikation

Hur kan vi tillämpa befintliga beprövade kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter så att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter kan uttrycka sina behov och ha inflytande i sina liv?

När: Den 1 juni, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Var: Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5.
Sista datum för anmälan: Den 25 maj.

Är du representant från akademi, näringsliv eller civilsamhälle och vill utveckla idéer på lösningar tillsammans med Lerums kommun och Härryda kommun?

Expandera boxen (+) för anmälan.

 


Om du är medarbetare, chef eller politiker i en kommun, kontakta ditt AllAgeHub-ombud för att anmäla ditt intresse för deltagande på workshoppen.

Genom att trycka på SKICKA samtycker du till att vi sparar inlämnade personuppgifter tillsvidare kopplat till workshoppen i fråga. 
Du kan även komma få nyhetsbrev från AllAgeHub till den angivna mailadressen framöver.

Är du medarbetare, chef eller politiker från Lerums kommun eller Härryda kommun och vill utveckla idéer på lösningar?
Kontakta din kommuns AllAgeHub-ombud för att meddela ditt intresse att delta på workshoppen.

Workshop: Behovsanpassade lösningar

Hur kan individer som bor på landsbygden och har inköp som insats bli mer självständiga och delaktiga i sina inköp?

När: Den 11 juni, klockan 10–15, kaffe serveras 9:30 och vi bjuder på enkel lunch.
Var: Biotech center, Arvid Wallgrens Backe 20, plan 5.
Sista datum för anmälan: Den 1 juni

Är du representant från akademi, näringsliv eller civilsamhälle och vill utveckla idéer på lösningar tillsammans med Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun och Alingsås kommun?

Expandera boxen (+) för anmälan.


Om du är medarbetare, chef eller politiker i en kommun, kontakta ditt AllAgeHub-ombud för att anmäla ditt intresse för deltagande på workshoppen.

Genom att trycka på SKICKA samtycker du till att vi sparar inlämnade personuppgifter tillsvidare kopplat till workshoppen i fråga.
Du kan även komma få nyhetsbrev från AllAgeHub till den angivna mailadressen framöver.

Är du medarbetare, chef eller politiker från Stenungsunds kommun, Lilla Edets kommun och Alingsås kommun och vill utveckla idéer på lösningar?
Kontakta din kommuns AllAgeHub-ombud för att anmäla ditt intresse att delta på workshoppen.

Kontakt

Carolina Fornell
Processledare innovation, AllAgeHub
carolina.fornell@allagehub.se

Sociala medier

AllAgeHub är ett initiativ av tolv GR-kommuner med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR,
som projektägare under etableringsfasen 2017-2019.

Finansiärer:
Samarbetsparter: